• IMPORTANT: Recomanem sol.licitar CITA PRÈVIA. Disculpin las molèsties.

Política de protecció de dades

AVIS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 • Titular: Kebek Fusters sl
 • CIF: B62834189
 • Domicili social: París, 145 08036 Barcelona España
 • Inscripció al Registre ( Mercantil / Públic )
 • Correu electrònic: info@kebek.es

 

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què Kebek Fusters SL recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web www.kebek.es (en endavant, el «lloc web»), així com els propis de la seva connexió i navegació (en avant, la «navegació») i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Kebek Fusters sl.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a Kebek Fusters sl.

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del lloc web Kebek Fusters sl són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes.

4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ Kebek FUSTERS SL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per Kebek Fusters sl d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Kebek Fusters sl a través dels canals disposats per a això.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Kebek Fusters sl, per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Kebek Fusters sl, per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Kebek Fusters sl a la percepció de la seva imatge com a companyia.
 • Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a Kebek Fusters sl, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

 

5. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ KEBEK FUSTERS SL?

Kebek Fusters sl podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Direcció postal, telèfon, direcció de correu electrònic.
 • Códis o claus d’identificació de l’Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, Kebek Fusters sl podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats indicades anteriorment.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a Kebek Fusters sl de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Kebek Fusters sl podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisin d’el consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Kebek Fusters sl a través del domicili social: carrer París, 145 08036 Barcelona.
Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Kebek Fusters sl i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Kebek Fusters SL i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà basant-se l’interès legítim del responsable.

7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o de el grup empresarial de Kebek Fusters sl, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de Kebek Fusters sl necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de Kebek Fusters sl per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i / o, en el cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita Kebek Fusters SL són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Kebek Fusters sl per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Kebek Fusters sl o de tercers.

 

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals Kebek Fusters sl tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris . Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i/o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.
Per dur a terme la tasca anterior, Kebek Fusters sl podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Kebek Fusters sl pot sol·licitar la baixa de l’servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@kebek.es, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

10. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a Kebek Fusters sl, domicili social: carrer París, 145 08036 Barcelona, ​​amb la Referència «Protecció de Dades», en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en Kebek Fusters sl s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de Kebek Fusters sl la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Kebek Fusters sl.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 

11. MESURES DE SEGURETAT

Kebek Fusters sl tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Data darrera actualització: 18 juny de 2020

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario que las visita, necesarias  para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios interactivos.

 
TIPOS POSIBLES DE COOKIES

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web, y no queda registrada en el disco del usuario.

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Las cookies también pueden ser:

Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.

De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.

 
FINES DE LAS COOKIES

Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las denominadas también estrictamente necesarias. Hacen posible el control de tráfico desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso como usuario del sistema, etc.

Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el lenguaje en el que desea ver la página web o la configuración regional.

Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de diferentes áreas de la web de forma anónima.

Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web.

Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el comportamiento de los usuarios.

 
USO DE COOKIES

Kebek.es utiliza las siguientes COOKIES: Cookies de análisis, en concreto Cookies de Google Analytics.

Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Estrictamente necesarias

Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por la página web y usar sus funciones esenciales. Estas cookies no recogen ninguna información sobre su navegación que pueda ser utilizada por acciones de marketing o para recordar por qué páginas ha navegado.

COOKIE DURACION PROVEEDOR DESCRIPCION
__utma Persistente Google Permiten al servicio de Google Analytics recoger estadísticas anónimas sobre el uso de nuestra web.
__utmb 30 minutos Google Permiten al servicio de Google Analytics recoger estadísticas anónimas sobre el uso de nuestra web.
__utmc sesión Google Permiten al servicio de Google Analytics recoger estadísticas anónimas sobre el uso de nuestra web.
__utmz 6 meses Google Permiten al servicio de Google Analytics recoger estadísticas anónimas sobre el uso de nuestra web.
 
CÓMO DESINSTALAR COOKIES

Si quieres borrar de tu navegador las cookies registradas por kebek.es, aquí tienes instrucciones para distintos navegadores:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Safari: http://support.apple.com/kb/ph21411

 1. Entra al menú Safari > Preferencias
 2. En la sección Privacidad, pulsa el botón Detalles
 3. Selecciona el sitio web que almacena cookies y pulsa Eliminar, o pulsa Eliminar Todos para borrar todas las cookies.

 

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Al continuar navegando en nuestra web, asumimos que está de acuerdo.
Abrir chat
1
Hola!
¿En qué podemos ayudarte?